Goed nieuws. De tweede kamer heeft een motie aangenomen die het belang van een gezonde leefstijl benadrukt. Voorgesteld tijdens het