Tweede kamer benadrukt belang gezonde leefstijl

Goed nieuws. De tweede kamer heeft een motie aangenomen die het belang van een gezonde leefstijl benadrukt.

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 30 november 2020

“De Kamer,
gehoord de beraadslaging,
overwegende dat het er sterk op lijkt dat overgewicht en obesitas tot een
ernstiger ziekteverloop van COVID-19 leiden;
constaterende dat een gezonde leefstijl juist tijdens de coronapandemie
nog weleens verwaarloosd wordt, zeker bij kwetsbare groepen;
verzoekt de regering, om spoedig met een leefstijlcampagne te starten om
zodoende het effect van een gezonde leefstijl nog meer onder de aandacht
te brengen. “

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/moties/detail?id=2020Z23168&did=2020D48917

Waarom wachten tot het nieuwe jaar? Ik help je graag.